SK
CZ
EN
DE
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o.
Tel./fax +421-33-5512648, 5512649
ekotherma@ekotherma.sk
       PROFIL
   
    KONTAKTY
     
    NOVINKY
     
    SPOJOVACÍ MATERIÁL
     
    KDE SME ?
     
    PROFIL
     
    CERTIFIKÁT
 
EKOTHERMA TRNAVA sa orientuje na dodávky spojovacieho materiáu pre výrobné a obchodné firmy, z ktorých väčšina exportuje širokú paletu svojich výrobkov do celého sveta. Náš sortiment zahŕňa približne 20000 položiek spojovacieho materiálu dodávaného zo skladu, a ďalších asi 30000 položiek dostupných podľa požiadaviek odberateľov.
 
Od svojho vzniku 1.1.1997 zaznamenáva EKOTHERMA TRNAVA postupný rozvoj, ktorý sa odzrkadľuje v neustále rastúcom objeme mesačného obratu, počte zamestnancov, ako aj v rozsahu ďalších obchodných aktivít. Vysokú úroveň nami zabezpečovaných služieb dokazuje to, že naša firma je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2008.
 
Hlavné sídlo spoločnosti je v Trnave blízko diaľnice D1, asi 500m od areálu novobudovanej automobilky Peugeot a neďaleko sídiel nadnárodných spoločností ako sú napr. ŽOS, Menzolit-Fibron, Sachs, Johns Manville, a iné. Táto výhodná poloha nás predurčuje na dodávky aj do podnikov a firiem v okolí Bratislavy, Nitry, Trenčína či Tlmáč. Neustála pozornosť, ktorú venujeme kvalite tovarov ako aj včasnosti a presnosti prepravy a dodávok, z nás robí preferovaného dodávateľa mnohých prestížnych spoločností.
 
Okrem rozvoja, ktorý možno nazvať v našich podmienkach intenzívnym, sa snažíme udržiavať aj rozvoj extenzívny. Svedčí o tom skutočnosť, že sme otvorili naše prevádzky postupne v Žiline, Českých Budejoviciach, Martine, Košiciach a Zlíne. Hlavné aktivity firmy sú orientované na domáci trh, kde evidujeme približne 450 stálych odberateľov. Prevádzka v Českých Budějoviciach a Zlíne by mala pokryť zákazky v rámci Českej republiky.
 
Podniková stratégia a ambície firmy smerujúce za hranice Slovenskej republiky sa v súčasnosti realizujú prevažne vo forme nákupu z krajín Európskej únie a z Českej republiky, ale aj od ázijských partnerov. V budúcnosti by sme chceli prehĺbiť spoluprácu s momentálnymi dodávateľmi a radi by sme rozšírili ich okruh o nových partnerov.

  Created by SLOVAKIA WebDesign